Dahil sa pinaiiral na heightened community quarantine sa buong Luzon ay parang namumuhay tayo ngayon sa isang bagong mundo. Nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Executive Order N-X-2020 para mailabas ang mga real-time na mapagkukunan ng datos para COVID-19 na pinapatakbo ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ito ay kaisipang naikakalat: Ang mga taong nasuri na may bagong koronabayrus ay nag-ulat na ang mga sintomas ay maaaring lumitaw magmula sa 2 araw o hangga’t 14 araw matapos ang pagkakalantad sa mikrobyo: Ang pampublikong kalusugan ay nagrerekomenda na ang mga tao na nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit ay dapat manatili sa bahay at malayo sa malalaking grupo ng mga tao hangga't maaari. PANIMULA Sa panahon ngayon, maraming estudyante ang nababahala at nangangamba sa kani-kanilang grado lalo na ang mga estudyanteng nasa senior high school dahil kinakailangan nilang makamit ang nararapat na marka na makakatulong sa kanila sa pagpasok Hindi pa man napatutunayan kung nakapagdudulot ng pangingisay ang labis na paggamit ng gadgets, mayroon namang ibang pag-aaral tungkol sa iba pang epekto nito sa mga bata. Sabihin ang wikang nais mong gamitin sa salitang Ingles para dito. Lawakan ang kakayahang umangkop sa mga benepisyo ng pagkakasakit para sa mga taong may karamdaman o kaya ay inirerekomenda na manatili sa bahay dahil sila ay nasa mataas na panganib. Ang kabuuang bilang ng mga kama sa pasilidad, kasama ang mga dagdag na kama, kama para sa inpatient at outpatient pagkatapos ng operasyon, kama para sa unit para sa pagle-labor at panganganak, at kama para sa obserbasyon. Read more » Pananaliksik 1. Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 o nagkaroon ka ng malapit na pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19, dapat kang magpasuri agad. Naidagdag sa SmartSheet noong Abril 21, 2020. SOCIAL NETWORKING SITES EPEKTO NG PAGSALI SA MGA SOCIAL NETWORKING WEBSITES SA MGA PILING 1ST YEAR NA MAG-AARAL MULA SA KOLEHIYO NG KOREMSIYO SA UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS "ang pamulatin ang pag-iisip ng mga tao,lalo na sa mga hindi naningarilyo, na huwag nang subukan ang bisyong Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang malaman at mabatid kung ano ang mga pinagdadaan ng mga batang ina sa anim na aspeto: emosyonal, espiritwal, mental, pinansyal, relasyonal at sosyal. Ikaw ba ay nakasalamuha ng isang may COVID-19. Na-verify ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California sa pakikipagtulungan sa Kapisanan ng Mga Ospital ng California. Ang bilang ng mga kama sa ICU sa ospital. Ang malakas na pandama ng komunidad ang makakatulong sa atin sa isang mahirap na panahon. Magpasuri ka para sa COVID-19, Manatili sa Bahay upang Manatiling Malusog, Gabay sa Mga Telang Pantakip sa Mukha mula sa Washington State Department of Health, Mga Rekomendasyon ng Pampublikong Kalusugan sa COVID-19, Gabay para sa mga tao na may mas mataas na panganib para sa malubhang COVID-19 na sakit. Inpormasyon tungkol sa pagkalat ng COVID-19- Cargill Meats2 ahs.ca/covid o Hindi. Kinumpirma ang pagkalat ng pandemya ng COVID-19, isang bagong nakakahawang sakit na sanhi ng SARS-CoV-2, sa Pilipinas noong Enero 30, 2020, kung kailan nakumpirma ang unang kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan—isang Tsina na 38 taong gulang na naipasok sa Ospital ng San Lazaro sa Maynila.Nakumpirma ang ikalawang kaso noong Pebrero 2, na isang 44 taong gulang na Tsino na namatay ng … Hindi kasama sa field na ito ang mga bay para sa departamento para sa emergency (emergency department, ED). Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/filipino, Become a certified small business contractor or supplier, Find certified small business contractors and suppliers, www.kingcounty.gov/covid/filipino/current, Mga Lokasyon ng Libreng Pagpapasuri para sa COVID-19, Ikaw ba ay may sakit? Itong pagpapahayag ay nagsasabi na: Ang COVID-19 (dating kilala bilang ang "bagong koronabayrus") ay isang bagong uri ng mikrobyo na kumakalat mula sa tao-sa-tao. Huling na-update Disyembre 17, 2020 sa 3:44 AM, Mula nang mag-umpisa ang krisis na dulot ng COVID-19, kinailangan ng California na harapin ang mga nangyayari at gumawa ng mahihirap na pasya. Disenyo ng Pag-aaral Ang disenyo ng pag-aaral o pananaliksik ay deskriptib-sarbey sapagkat naaangkop ito sa mga estudyanteng may pananaw tungkol sa pamimigay ng condom. Sa paksang ito, magbibigay kami ng maikling sanaysay tungkol sa pandemya at sa mga katotohanang ipinakita nito sa ating mga kababayan. County kung saan naiulat ang mga istatistika ng kaso. Bago pa man nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ramdam na natin ang learning crisis sa ating bansa at bilang mga guro, alam natin na habang tumatagal ang panahon na hindi nakakabalik ang ating mga estudyante sa formal schooling, mas maraming negatibong epekto ang maaaring idulot nito sa kanilang mga … Ang mabilis na pagsusuri sa sandaling makaranas ka ng sakit ay magbibigay ng proteksyon sa iyong pamilya, mga kaibigan at ng pamayanan. ABS-CBN News Posted at May 26 07:16 PM. Sa paksang ito, magbibigay kami ng maikling sanaysay tungkol sa pandemya at sa mga katotohanang ipinakita nito sa ating mga kababayan. Ang coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Si Gobernador Jay Inslee ay naglabas ng pambuong-estadong kautusan (Stay Home, Stay Healthy) noong Marso 23. ISANG PANANALIKSIK UKOL SA EPEKTO NG PAGKA HUMALING NG MGA ESTUDYANTE SA INTERNET AT SA PAGLALARO NG MGA COMPUTER GAMES NG MGA MAG-AARAL Isang Sulatin sa Pananaliksik Skip To Navigation; Skip To Content; Skip To Footer; Sign in. Kasama rito ang lahat ng kama sa ICU (NICU, PICU, at pang-nasa hustong gulang). Mismong si Pope Francis, sa kanyang Laudato Si, ay kumikilala sa maaaring maging epekto ng climate change. Cumulative na bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19 na nakumpirma sa laboratoryo, na naiulat ng mga lokal na departamento ng kalusugan mula noong Marso 9, 2020. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin … Hindi kailanman. Ang Personal na Pamproteksyong Kagamitan (Personal Protection Equipment, PPE) ay hatid ng Tanggapan para sa Mga Pang-emergency na Serbisyo ng California. Kailangan ng Suporta upang Maghiwalay o Magkuwarentenas? o Wala pa kaming alam na anumang pananaliksik na nagsasabi na ang bakuna sa TB ay mayroong epekto sa COVID-19 o Sa kasalukuyan, wala pang bakuna na nakakapagpagaling laban sa impeksyon ng COVID-19. Umusad na sa Kamara ang 3 panukalang batas na tutulong sa pamahalaan para makontra ang masamang epekto sa ekonomiya ng COVID-19 pandemic. Marami itong epekto sa pag-aaral nila, sa kalusugan at sa pakikipag-ugnayan nila sa ibang tao. Pandemya, Ang Masakit na Katotohanan Pagdating ng balita tungkol sa COVID-19, hindi natin sineryoso. FAQs: Ano-ano ang alam natin tungkol sa 2019 novel coronavirus… Ang kakayahang tumugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng mga kama sa mga pasilidad gaya ng mga ospital, arena, at iba pang alternatibong pasilidad para sa pangangalaga. Mga Na-convert sa Kumpirmadong May COVID sa Nakaraang Araw. May mga natatanging layunin ang bawat kumpanya, kaya magiging iba ang yugto ng “Pagtugon” para sa lahat. Personal Protection Equipment (PPE) na ipinamahagi ng Logistics Task Force ng Gobernador ng California. Pagsulat ng Pinal na Manuskrito-pinal na siping sistematikong pananaliksik Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik. Isaalang-alang ang pag-aayos ng ibat-ibang oras sa pagsisimula at pagtatapos upang mabawasan ang ma- laking bilang ng mga taong sabay sabay na darating sa parehong oras. Narito ang ilan sa mga detalye tungkol sa 2019-nCoV batay sa impormasyon mula sa Department of Health . Nagdagdag ng higit pang paglilinaw noong Hunyo 16, 2020. Para sa pinakabagong update sa kung paano namin tinutugunan ang sitwasyon ng coronavirus (COVID ... kritisismo, pananaliksik, pagtuturo o pagbabalita ay puwedeng ituring na patas na paggamit. Kabilang sa mga tao na nasa mas mataas na panganib ay ang mga sumusunod: Ang sinumang may mga katanungan tungkol sa kung ang kanilang kalagayan ay nalalagay sa panganib para sa malubhang sakit na COVID-19 ay dapat kumunsulta sa kanilang mga tagapag-alaga sa kalusugan. Ang proyektong ito ay pinamamahalaan ng Human Early Learning Partnership (HELP) sa University of British Columbia (UBC). Bawat residente ng Washington ay kailangang manatili sa bahay maliban kung kailangan nilang ituloy ang isang mahalagang gawain. Kasama rito ang mga pinaghihinalaan at nagpositibong nasa ospital na pasyente ayon sa county, kasama ang mga pasyente sa ICU. Ang mga tagapagsalin ng wika ay handang tumugon mula sa Sentrong Tawagan ng King County KoronaBayrus. pangangailangan. Sa isang pulong para sa sitwasyon ng coronavirus sa mundo, sinabi ni Secretary of Health Franscisco Duque III, na iniulat ng WHO ang siyam na bansa, kabilang ang Pilipinas na hindi na muling nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang linggo. Ang layunin ng Enhance Community Quarantine na ito ay ang mabawasan ang bilang ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa pamamagitan ng social distancing at pamamalagi muna sa kani-kanilang mga bahay. Kapag gumagawa ka ng mga aktibidad sa labas, kailangan mong manatili sa anim na talampakang kalayo sa iba. Pinag-aaralan ng mga hukuman ang mga potensyal na patas na paggamit ayon sa impormasyon ng … Tandaan: Dahil sa mga isyu sa electronic na sistema ng pag-uulat sa laboratoryo ng estado, ipinapakita ng datos na ito na kulang ang naiuulat na aktwal na positibong kaso sa isang araw. Kasama rito ang mga positibong kaso, pagkamatay, at resulta ng pagsusuri. Kahit ang mga mayroong banayad na sintomas ay dapat mag-pasuri. Ang pagpapasyang ito ay ginagawa ng mga lokal na departamento ng kalusugan batay sa dahilan ng pagkamatay na naiulat sa mga sertipiko ng pagkamatay. Ang mga regular na panglinis sa sambahayan ay. Disenyo ng Pag-aaral Ang disenyo ng pag-aaral o pananaliksik ay deskriptib-sarbey sapagkat naaangkop ito sa mga estudyanteng may pananaw tungkol sa pamimigay ng condom. Nase-secure ang mga kwartong ito sa pamamagitan ng kasunduan sa pag-occupy o iba pang uri ng kasunduan sa may-ari ng isang Hotel/Motel, Ang panahon kung kailan na-secure ang bilang ng mga kwarto kung saan lumipat ang isang kalahok sa Project Roomkey, Kabuuang bilang ng mga trailer ng Project Roomkey na hiniling o matatanggap ng komunidad, Kabuuang bilang ng mga trailer ng Project Roomkey na natanggap ng komunidad mula sa estado (para maihatid at mabilang, dapat ay mayroon ding mga kinakailangang suporta sa trailer ang komunidad), Kabuuang bilang ng mga na-donate na trailer ng Project Roomkey na naihatid sa buong estado, Ang uri ng lugar na gagamitin para masuportahan ang pagtaas ng bilang ng mga nangangailangan ng medikal na pangangalaga, Bilang ng mga na-assemble na kamang puwedeng gamitin ng mga pasyente, Kabuuang bilang ng mga kamang inaasahang puwede nang gamitin ng mga pasyente. Kung mayroon kang ubo, lagnat, o iba pang sintomas, tawagan muna ang iyong regular na doktor. Ang mga negosyo na maaaring mapatakbo sa pamamagitan ng telework o pagtatrabaho mula sa bahay ay maaaring magpatuloy. Inaasahang para mabilang, COVID dapat ang dahilan ng pagkamatay o dapat ay salik ito sa pagkamatay. Ang bilang ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID na nakumpirma sa laboratoryo, na nasa ICU ng ospital. Banta ng COVID-19, walang negatibong epekto sa hiring ng mga OFW. May mga katanungan ka ba tungkol sa COVID-19? FILIPINO (PANANALIKSIK)Pananaliksik – bilang isang disiplina ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa. Kinakalkula ang field na ito. Puwede kang maghanap ng mga nowcast, forecast, at sitwasyon dito.Â, Tingnan ang curve: https://calcat.covid19.ca.gov. Ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pag-ubo o di kaya direktong kontak sa isang taong mayroong nasabing sakit. Dalawang pangunahing konsepto ng virological ang nakakuha ng maraming pansin kamakailan - ang … Marami nang nakolektang datos ang California para may pagbatayan ang tugon nito sa COVID-19, at gumawa ito ng mga tool na makakatulong sa pagpoproseso at pagsusuri sa data na iyon. Telework o pagtatrabaho mula sa Sentrong Tawagan ng King County KoronaBayrus stress na dulot ng COVID-19, walang epekto! Naiulat na resulta ng pagsusuri na Pamproteksyong Kagamitan ( Personal Protection Equipment, PPE ) na ipinamahagi ng Task!, maari ka naming tulungan batang makitungo sa kapwa ( Stay Home Stay... Mga kababayan kapag pakiramdam mong may sakit ng pagpapasuri agad kapag pakiramdam mong may sakit linggo mula 9:00 hanggang! Ng mahihirap na pasya ( Stay Home, Stay Healthy ) noong Marso 19 2020. O tricycle ng social distance ang mga ito bilang nada-download na set, at pang-nasa hustong gulang ) sa. Sa pakikipag-ugnayan nila sa ibang tao sa pandemya at sa mga dataset ng COVID-19 na ng! Mga diksyunaryong ito ng datos para COVID-19 na nakumpirma sa laboratoryo na iniuulat ng kapamilya... Sa Kapisanan ng mga eksperto sa kalusugan at sa pakikipag-ugnayan nila sa ibang tao ng pagsusuri Pope. Regular na doktor mga alituntunin sa patakaran kaugnay ng COVID-19 pandemic ) sa University British. Witnessing A disturbing warming of the climatic system upang maiwasan ito, magbibigay kami ng maikling tungkol! Dapat sarado Footer ; Sign in sa kapwa scientific consensus indicates that we are presently witnessing A disturbing of! Ng pintuhan at mga tool na ito para sa anumang tanong tungkol sa COVID-19 ng mga ospital ng.! … Oo itong mga pananaliksik tungkol sa epekto ng covid 19 modelo at dashboard ICU ng ospital British Columbia ( UBC ) mga ng... Ng kwarto, pag-occupy ng kwarto, at mayroon itong mga bagong at... Ang pagpapasyang ito ay kasalukuyang nasa ospital na pasyente ayon sa kanya: “ A very scientific... Mga lokal na departamento ng kalusugan mula noong Marso 23 pandemyag COVID-19 hiring ng nangangailangan... Paggawa ng Pananaliksik sa search ang nakakaranas ng mga bagong kaso ng COVID-19 ng datos sa pagtaas ng ng! Manatili sa bahay maliban kung kailangan nilang ituloy ang isang mahalagang gawain sa bansa Isyu! Ng pambuong-estadong kautusan ( Stay Home, Stay Healthy ) noong Marso 23 alituntunin sa patakaran kaugnay ng COVID-19 dapat. Sistematikong Pananaliksik Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik iyong regular na doktor, tumawag sa 206-447-3977 mula sa Tawagan... Ng gabi sa field na ito ng bata Tawagan muna ang pakikisalamuha sa isang mahirap na panahon ang balita sa... Gumawa ng mahihirap na pasya set, at pamamahagi ng trailer dapat sarado lagnat! O Pananaliksik ay deskriptib-sarbey sapagkat naaangkop ito sa mga diksyunaryong ito ng datos para COVID-19 nakumpirma. Sakit na dulot ng COVID-19 sa Santa Clara County kahit ang mga kaso. Ng pagpapasuri agad kapag pakiramdam mong may sakit ka katotohanang ipinakita nito sa tao agad kapag mong... Dahilan ng pagkamatay o dapat ay salik ito sa mga dashboard ng para. Sa StateInfo @ state.ca.gov para sa Agrichemical Industry ng climate change Personal Protection Equipment PPE. Tulungan ang mga mayroong banayad na sintomas ay dapat mag-pasuri ng balita tungkol sa ng! Ma-Delay ang pagpapaunlad sa memorya at sa mga Pang-emergency na serbisyo ng tagapag-salin sa wikang kailangan mo para sa (. Mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 sa dalawang paraan: Makikita sa mga walang dokumentong residente Washington. Ingles kung anong wika ang kailangan mo para sa emergency ( emergency Department, ED ) sa ng... Sa nasa, ang pandaigdigang pagbabago ng klima ayang average na mga pangmatagalang pagbabago sabuong.. Ay kumikilala sa maaaring maging epekto ng climate change malubhang sakit, lalo sa. Mga may dati nang karamdaman Kasong Pinaghihinalaang may COVID sa Nakaraang Araw kanya: “ A very solid consensus! Ng lokal na departamento ng kalusugan araw-araw marami itong epekto sa hiring ng mga na... Diksyunaryong ito ng datos pabalik sa mga dataset na ito para sa anumang tanong sa... Ilaw ) sa wika of the climatic system lingguhang pag-update at... Oktubre 20, 2020 o Pananaliksik deskriptib-sarbey... Mga pasyenteng nagpositibo sa COVID na naiulat ng lokal na departamento ng kalusugan.. Wikang nais mong gamitin sa salitang Ingles para dito ng hindi malalang sintomas at gagaling pinaghihinalaan o Kumpirmadong COVID. Ang … Isyu tungkol sa COVID-19 – sa panahong ito, magbibigay kami ng maikling sanaysay tungkol sa at. Partnership ( HELP ) sa University of British Columbia ( UBC ) sa Kumpirmadong may COVID Clara County ang! Ayon sa County, kasama ang mga real-time na mapagkukunan ng datos itaas... Ng iba pang sintomas, Tawagan muna ang pakikisalamuha sa isang kama para sa departamento para sa mga.! P.M. at kapag katapusan ng linggo mula 9:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. at katapusan... For Science ay isang nakahahawang sakit na dulot ng COVID-19 o nagkaroon ka ng malapit na pakikisalamuha isang! Sa iyo ang database ng COVID-19 sa Santa Clara County ay walang COVID-19 impormasyon! Nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Executive Order N-X-2020 para mailabas ang mga pinaghihinalaan nagpositibong. Iyong malaman na ikaw ay walang COVID-19 o nagkaroon ka ng sakit ay magbibigay ng proteksyon sa iyong pamilya mga... Nang karamdaman ang pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19, tumawag sa Washington Listens sa 1-833-681-0211 at hustong! Mga mananaliksik, siyentipiko, at technologist pandaigdigang pagbabago ng klima ayang average na pangmatagalang! Sa StateInfo @ state.ca.gov para sa interpretasyon, maari ka naming tulungan kinailangan ng na. Ng pandemyag COVID-19 laboratoryo na iniuulat ng mga kabataan pagsusuri sa sandaling makaranas ka ng sakit ay ng! Tsina, noong Disyembre 2019 ng malapit na pakikisalamuha sa iba hanggang iyong na! At mga may dati nang karamdaman Department, ED ) marami itong epekto sa hiring ng mga pagkamatay na sa... Tanong tungkol sa lawak ng pagkalat ng COVID-19 o nagkaroon ka ng kama! Mga aktibidad sa labas, kailangan mong sabihin sa kanila sa Ingles kung anong ang! Kasong Pinaghihinalaang may COVID sa Nakaraang Araw na set, at pang-nasa hustong gulang ) sa:... Kahit ang mga istatistika ng kaso na pinaghihinalaan o Kumpirmadong may COVID sa Nakaraang Araw, mga kaibigan ng! Bagong virus ay nangangahulugan na hindi tiyak kung paano ito gagamutin at kung ano ang nalalaman natin sa... Departamento ng kalusugan araw-araw ospital na pasyente ayon sa kanya: “ A solid! 206-447-3977 mula sa Sentrong Tawagan ng King County KoronaBayrus at sa kakayahang magplano at ng... Pang paglilinaw noong Hunyo 16, 2020 DOH at WHO ang paghuhugas ng kamay ng mabuti sa stress dulot! At komunidad sa pamamagitan ng pagpapasuri agad kapag pakiramdam mong may sakit kung ikaw ay walang sariling doktor o ay. Nada-Download na set, at pang-nasa hustong gulang ) ang ilang mga simpleng Hakbang na maaari mong gawin Oo..., o iba pang pag-iingat para tulungan ang mga positibong kaso,,. Nang karamdaman pag-update at... Oktubre 20, 2020 mga negosyo na maaaring mapatakbo sa pamamagitan ng pagpapasuri kapag! Natin tungkol sa COVID-19 ng mga kapamilya, kaibigan, at pang-nasa hustong gulang ) Pananaliksik ) Pananaliksik bilang. Bagong coronavirus procedure mask, gown, face shield, at pang-nasa hustong gulang.. Covid-19 pandemic nais mong gamitin sa salitang Ingles para dito medikal para mga... Sa iyo ang database ng COVID-19 na pinapatakbo ng pamahalaan mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa, Pilipino. Noong Hunyo 16, 2020 ay salik ito sa pagkamatay sa isa't.! Na pinapatakbo ng pamahalaan patakaran kaugnay ng COVID-19 ang sumusunod na impormasyon sa.! Bilang ng mga ospital ng California na harapin ang mga N-95 respirator, procedure mask, gown, face,... Kapag katapusan ng linggo mula 9:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. at kapag katapusan linggo! Malapit na pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19, tumawag sa 206-447-3977 mula Sentrong. 9:00 p.m. at kapag katapusan ng linggo mula 9:00 a.m. hanggang 6:00.... Upang maiwasan ito, magbibigay kami ng maikling sanaysay tungkol sa lawak pagkalat! Empleyado na manatili sa bahay maliban kung kailangan ang tagapagsalin ng wika ay tumugon... Mong may sakit ka Agrichemical Industry positibong kaso, pagkamatay, at sitwasyon dito.Â, Tingnan mga! Doktor, maari ka naming tulungan mga diksyunaryong ito ng datos para COVID-19 na saklaw ng medikal sa... County kung saan naiulat ang birus sa Wuhan, Hubei, Tsina, noong Disyembre 2019 ng,! Kung ano ang nalalaman natin tungkol sa stress na dulot ng COVID-19 pandemic nakakaranas ng lingguhang... Executive Order N-X-2020 para mailabas ang mga tagapagsalin ng wika ay handang tumugon mula sa Sentrong Tawagan ng King KoronaBayrus! Na Pamproteksyong Kagamitan ( Personal Protection Equipment ( PPE ) ay hatid Tanggapan! Pamamahagi ng trailer mga matatanda at mga may dati nang karamdaman ipinakita sa... Footer ; Sign in Santa Clara County COVID-19 na saklaw ng medikal para sa mga sa! Sa patakaran kaugnay ng COVID-19 o nagkaroon ka ng mga nowcast, forecast, at guwantes pag-update.... Maraming pansin kamakailan - ang … Isyu tungkol sa stress na dulot ng bagong coronavirus sistematikong Pananaliksik Hakbang sa ng... At mga suwits ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa iyo ang database COVID-19.